Thursday, July 15, 2004

Allah Maha Besar


Maka benarlah firman Allah SWT: "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahawa Al Quran itu adalah benar. Tidakah cukup bahawa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (Surah Fussilat ayat 53)

No comments:

  © Blogger template 'Morning Drink' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP