Tuesday, July 12, 2011

Persuratan Baru dan Mohd Affandi Hassan

1. Saya terpanggil untuk menulis entri ini kerana saya baru mendapat tahu bahawa rupa-rupanya tulisan saya dipetik oleh pengasas gagasan Persuratan Baru, Mohd Affandi Hassan (seterusnya MAH), di dalam blog beliau (klik sini). Tulisan saya yang dipetik itu adalah tulisan lama, ketika mana saya masih baru hendak ‘berkenal-kenalan’ dengan gagasan Persuratan Baru. Tulisan yang dimaksudkan ialah entri saya bertarikh 30 Julai 2008 yang mengulas novel Warisnya Kalbu karya Sri Rahayu Mohd Yusop.

2. Hasil dari tulisan saya itu, MAH pun merumuskan bahawa saya “sendiri mengaku cuba menulis mengikut gaya persuratan baru” (klik sini).

3. Mungkin ada benarnya saya “pernah” cuba untuk menulis mengikut gaya antiplot (sama ada gaya antiplot ini memenuhi kehendak Persuratan Baru atau tidak, itu terserah kepada penilaian para kritikus), malah sampai sekarang pun, adakalanya saya masih menulis dengan gaya seperti itu jika perkara yang ingin saya sampaikan memerlukan saya berbuat demikian. Maka kerana itulah terciptanya cerpen-cerpen seperti Antiplot: Syarahan Panjang Kepada Perempuan Penyanggah Fatwa (Berita Harian, 22 November 2008) dan Antiplot II: Angin Paradoks Yang Bertiup Dalam Jiwa (Tunas Cipta, September 2010).

4. Tetapi selain dari dua buah cerpen yang disebut di atas, dan bahkan setelah saya meneliti dan mengkaji gagasan Persuratan Baru secara lebih rinci dan adil dengan membaca buku bertajuk Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan yang menghimpunkan hasil tulisan MAH, Prof. Ungku Maimunah Mohd Tahir dan Dr. Mohd Zariat Abdul Rani, saya akhirnya membuat kesimpulan bahawa Persuratan Baru adalah suatu gagasan yang baik, tetapi dijerut oleh kekeliruan yang sangat besar. Kerana itu, saya sememangnya menyokong niat suci gagasan Persuratan Baru pada prinsipnya (yang ingin mengangkat konsep ilmu yang benar menurut pandangan alam Islami), tetapi saya menolak pendekatan yang diambil oleh Persuratan Baru. Sebab mengapa akan saya turunkan secara ringkas di bawah ini:

5. Salah satu ciri utama yang paling mendasar dalam gagasan Persuratan Baru ialah bahawa ia menggariskan perbezaan nyata dan ketat di antara karya sastera di satu bahagian, dengan karya persuratan di satu bahagian yang lain. Karya sastera adalah karya yang bermain di tingkat cerita semata-mata; sedangkan karya persuratan pula adalah yang meletakkan ilmu yang benar sebagai landas utamanya. Justeru saya melihat segala macam tulisan dan kritikan oleh MAH, Prof Ungku Maimunah, dan Dr. Mohd Zariat yang menggunakan pendekatan Persuratan Baru terhadap karya-karya kesusasteraan, adalah suatu tindakan yang sebenarnya tidak beradab.

6. Apabila saya katakan “tidak beradab”, saya tidaklah memaksudkannya dalam erti kata “tidak beretika”, sebaliknya saya memaksudkannya dalam rangka makna mengikut tradisi Islami seperti yang dimaksudkan oleh Profesor Syed Muhammad Naquib Al-Attas (seterusnya Prof Al-Attas). Menurut kata Prof Al-Attas, adab itu terbahagi kepada dua bahagian: yang pertama pengenalan, yakni memberikan takrifan yang benar terhadap sesuatu perkara; dan yang kedua pengakuan, yakni meletakkan perkara yang telah ditakrifkan secara benar itu kepada tempatnya yang sah.

7. Justeru apabila gagasan Persuratan Baru telah meletakkan takrifan dan garis pemisahan yang jelas di antara karya sastera dengan karya persuratan, maka tindakan untuk mengkaji dan mengkritik karya sastera dengan menggunakan pendekatan persuratan adalah suatu tindakan yang memang jelas sekali tidak beradab. Inilah barangkali apa yang boleh kita katakan sebagai “loss of adab”.

8. Saya telah katakan tadi bahawa secara prinsipnya saya memang tidak menolak gagasan Persuratan Baru. Yang saya tolak adalah pendekatannya. Justeru, solusinya saya kira gagasan Persuratan Baru harus diterima sebagai suatu genre sahaja, dan bukan untuk diaplikasikan pada keseluruhan karya sastera itu sendiri. Kerana sekiranya itu berlaku, maka karya sastera yang asli akan dihukum secara tidak adil menggunakan kayu ukur yang salah. Lihat sebagai misalan bagaimana Prof Ungku Maimunah mengkritik Lorong Miqdad karya sasterawan Mesir, Naguib Mahfouz. Beliau mengakui bahawa sebagai karya kesusasteraan, Lorong Miqdad adalah sebuah novel yang berjaya; tetapi jika diukur mengikut kayu ukur Persuratan Baru, maka ia adalah sebuah karya yang tidak berkualiti. Pandangan saya mudah: sudah sememangnyalah kalau diukur menggunakan kayu ukur yang salah, maka karya itu akan dinilai tidak berkualiti.

9. Justeru amat penting untuk kita faham dan mengerti apakah yang dimaksudkan dengan karya sastera, sebelum menetapkan garis penilaiannya. Karya sastera ialah karya yang mengungkapkan "kemanusiaan", yakni sisi-sisi luar dan dalamnya yang ruwet sama ada secara rinci atau imbasan – ia tidak bertujuan sama sekali untuk mengajar pembaca, ataupun berkhutbah kepada pembaca (walaupun boleh sahaja dimasukkan nilai-nilai pengajaran sekiranya mahu, tetapi ia tetap bukan elemen utama yang penting dan mustahak).

10. Nah, sekarang timbul pula persoalan, bagaimana hendak mengukur “kemanusiaan” dan lanjutan kepada itu, bagaimana pula hendak mengukur karya sastera? Hal ini sebenarnya sudah acap kali diperdebatkan, terutamanya dalam Facebook. Para pendokong totok Persuratan Baru amat obses dengan konsep ‘kayu ukur yang objektif’ ini.

11. Hakikatnya yang dimaksudkan “kemanusiaan” dalam karya sastera secara khusus dan karya seni secara umum, ialah pengalaman manusia itu sendiri. Seperti yang dikomentarkan oleh Prof Dr. Hamka dalam mentafsirkan empat ayat terakhir surah Para PenyairAsy-Syuara’ – misalnya: “Falsafah Seni menurut ajaran Yunani dan Arab ialah kesanggupan manusia merasakan keindahan alam yang ada di kelilingnya lalu menyatakan perasaannya berupa seni ... Semua orang dapat merasakan keindahan itu, tetapi tidak semua orang dapat menyatakan kembali kesan yang lekat di jiwanya ... Yang sanggup menyatakannya kembali itulah yang dikatakan Seniman.”

12. Justeru dalam hal ini, jika masih ada yang berkeras mahukan sesuatu “kayu ukur yang tetap” bagi menilai karya sastera, maka saya katakan bahawa “manusia” itu sendiri adalah kayu ukurnya. Dan perlu diingat bahawa menjadikan manusia untuk menilai dan mengukur secara empiris bukanlah sesuatu yang asing kalau menurut pandangan alam Islami. Bahkan Prof Al-Attas pun ada menulis bahawa manusia boleh dijadikan subjek “empiris” bagi menilai dan mengkaji pengalaman keagamaan (lihat Islam dan Sekularisme). Justeru kerana dalam konteks karya sastera, yang diangkat adalah pengalaman manusia itu sendiri, makanya manusialah yang paling wajar dijadikan “kayu ukur tetap” dalam menilainya.

13. Oleh yang demikian, tinggi atau rendah kualiti sesebuah karya sastera akan dinilai berdasarkan kejayaannya mengungkapkan kemanusiaan dengan cara paling indah – bukan berdasarkan konsep ilmu yang benar. Hal ini penting, kerana karya sastera, tidak seperti karya persuratan, ia boleh ditulis oleh pelbagai lapisan masyarakat, merentas agama dan merentas kepercayaan. Seseorang non-muslim yang tidak intelek masih tetap boleh menulis karya sastera, dan karyanya itu akan tetap dianggap berkualiti walaupun memaparkan pandangan alam yang tidak Islami serta tidak intelektual, asalkan saja ia mengungkapkan kemanusiaan dan pengalaman jiwanya yang serba tidak Islami dan tidak intelektual itu dengan berkesan. Dan karyanya yang tidak Islami dan tidak intelektual itu tetap memberikan manfaat kerana apabila kita orang Islam ingin mengkaji pandangan non-muslim, nah, maka karya-karya kesusasteraan mereka akan menjadi rujukan yang baik untuk memahaminya. Dengan kata ringkas, karya sastera merakamkan suara rakyat dan jiwa masyarakat yang merentas pelbagai kepercayaan dan tingkat kepintaran.

14. Akhir kata, walaupun saya menyokong pada prinsipnya matlamat gagasan Persuratan Baru yang ingin mengangkat konsep ilmu yang benar menurut pandangan alam Islami ke dalam karya persuratan, tetapi saya menolak pendekatannya. Atas sebab itu juga saya masih tetap mengiktiraf novel-novel seperti Salina, Tivi, Naratif Ogonoshoto dan karya-karya para sasterawan negara kita yang lainnya sebagai karya besar yang berkualiti, walaupun para pendokong Persuratan Baru seringkali mempertikaikan kualitinya mengikut kayu ukur persuratan. Dalam masa sama, marilah kita semarakkan juga 'genre' persuratan seperti yang dilakukan antara lain oleh pengarang seperti Faisal Tehrani melalui novel-novelnya Tuhan Manusia dan Saasatul Ibaad dan A. Muziru Idham melalui cerpennya Sebelum Hujan Luruh.

Allahua'lam.

42 comments:

Mohd Affandi Hassan said...

Salam sdr. Aidil,

Saya baru saja lihat blog sdr. setelah diberitahu oleh seorang kawan. Saya betul-betul sorry kerana menyalin pendapat sdr. tentang PB, yang kini sudah berubah. Sepatutnya saya lebih berhati-hati, seperti sdr. juga. Harap maaf di atas segala kecederaan emosi yang sdr. tanggung.

Aidil Khalid said...

Tuan Affandi,

Terima kasih kerana menyinggah ke sini. Pendirian saya tentang PB secara prinsipal sebenarnya tidaklah berubah, cuma, seperti yang ditulis dalam entri ini, pendekatannya saja yang saya tidak terima. Tidak ada apa-apa kecederaan emosi yang saya tanggung pun, bahkan saya berterima kasih kerana tuan mengambil perhatian. =)

Anonymous said...

Salam Encik Aidil, maaf jika soalan saya ini tidak secanggih pendapat Encik dalam entri ini. Soalannya, berdasarkan penjelasan Encik ini, apakah kesimpulan Prof. Al-Attas tentang karya-karya sastera Melayu moden yang disifatkannya sebagai "sastera pinggiran" itu juga TIDAK BERADAB? Ini kerana kesimpulan itu dicapai oleh Prof. Al-Attas dengan menjadikan "persuratan Islam" sebagai ukuran (sama seperti yang digunapakai PB). Saya mohon penjelasan lanjut supaya saya tidak terus terbelenggu dalam kekeliruan yang besar.

Aidil Khalid said...

Sdr Anonymous,

1. Saya bukanlah orang yang layak untuk menyanggah pandangan pemikir hebat seperti Prof. Al-Attas, justeru saya tidaklah akan menghujahkan sebarang sanggahan kepada pandangan beliau. Tetapi sebagai invidu kecil, saya kira saya masih mempunyai hak untuk tidak bersetuju, sekiranya saya mahu, dengan bahagian-bahagian tertentu dari pandangan beliau itu. Justeru, saya hanya akan memberikan pokok permasalahan yang menyebabkan saya berbeza pendirian, dan bukan sanggahan kepada pandangan beliau.

2. Yang menjadi pokok kepada permasalahan ini, saya kira, ialah bagaimana kita melihat 'sastera' itu sendiri. Prof Al-Attas mengatakan bahawa golongan pujangga dan penulis 'baru' sastera Melayu-Indonesia adalah terdiri dari mereka yang keliru: yakni tidak memahami kebudayaan barat, apa lagi kebudayaan sendiri. Justeru jelas di sini Prof Al-Attas melihat bahawa karya sastera yang dihasilkan mereka menggambarkan pemikiran dan pandangan alam pengarangnya sebelum merumuskan bahawa pengarangnya adalah manusia yang keliru yang tak dapat membezakan antara yang benar dengan yang palsu.

3. Saya pula lebih suka melihat sastera bukan sebagai cerminan pandangan pengarangnya, sebaliknya adalah cerminan pandangan alam masyarakat yang didiami oleh pengarang. Justeru karya yang menggambarkan pandangan alam yang keliru adalah mencerminkan pandangan alam masyarakat yang sudah sememangnyalah keliru. Bahkan kekeliruan masyarakat ini pun diakui oleh Prof Al-Attas yang kemudiannya merumuskan pokok permasalahannya ialah 'loss of adab'.

3.1. Justeru persoalannya yang timbul, apakah karya yang memaparkan 'kekeliruan' atas alasan "merakamkan" kekeliruan dalam masyarakatnya layak digelar sastera pinggiran. Jawapannya boleh ya boleh tidak. Saya memilih jawapan tidak, kerana, seperti juga laporan berita: apakah kita boleh menyalahkan laporan berita yang memberitakan hal-hal yang tidak menyenangkan sedangkan ia sekadar malaporkan? Kalau berita melaporkan, maka sastera pula merakamkan.

4. Sekarang timbul pula persoalan taklif, kebertanggungjawaban sang pengarang. Maka persoalannya lagi, apakah kita boleh menyalahkan sang "pelapor" kerana "melaporkan" keadaan yang bobrok, dan menghukumnya sebagai seorang pengarang yang tidak bertanggung jawab?

5. Ini sekadar persoalan-persoalan, kerana yang menjadi pokok kepada perbezaan ini ialah bagaimana kita melihat 'sastera'. (penekanan perlu diberikan kepada kata 'sastera' yang harus diertikan sebagai 'sastera', dan bukan 'persuratan' -- kerana kalau dalam hal persuratan, saya memang tiada masalah, bahkan menyokong prinsip Persuratan Baru).

Anonymous said...

Terima kasih Encik Aidil kerana bermurah hati menjelaskan pendapat Encik itu. Saya ada satu lagi soalan yang berkaitan juga dengan penjelasan Encik Aidil ini.

Soalannya, sebagai seorang Islam, apakah pula takrifan dan pemahaman Encik Aidil tentang "ilmu yang benar"?

Aidil Khalid said...

Sdr Anonymous,

Sekiranya kita ingin terus berbincang sebegini, saya akan lebih selesa sekiranya saudara dapat memaparkan identititi diri saudara. Tidakkah itu akan lebih bertanggung jawab?

Takrif tentang konsep ilmu yang benar itu lebih baik kalau ditanyakan kepada Tuan Mohd Affandi Hassan sendiri, memandangkan beliau pun memang ada di sini.

Sedangkan takrifan tentang ilmu pula, bolehlah dipetik pandangan Prof Al-Attas yang mengatakan bahawa 'ilmu' tidak mungkin dapat ditakrifkan secara hadd (yakni secara tetap), sebaliknya hanya boleh ditakrifkan secara rasm (yakni deskriptif). Boleh rujuk 'The Concept of Education in Islam'.

Anonymous said...

Salam Encik Aidil,

Siapa saya itu tidak penting untuk pembaca entri Encik ini. Tapi yang lebih penting ialah tanggungjawab Encik Aidil untuk bertanggungjawab terhadap pandangan yang Encik tuliskan dalam entri ini. Kerana pandangan Encik ini dapat dibaca oleh pembaca satu dunia. Implikasinya sangat besar terutamanya kepada orang Islam seperti saya. Jadi kami sangat-sangat perlukan penjelasan Encik Aidil yang lebih jelas dan mendalam supaya kami tidak terkeliru dengan agama kami sendiri.

Saya ikhlas dan sangat bermohon harapan saya ini tidak dikecewakan. Saya sangat berharap niat murni saya tidak disalaherti. Tolonglah jelaskan pemahaman Encik Aidil tentang "ilmu yang benar", mungkin berdasarkan penjelasan Prof. Alattas dan Affandi yang Encik katakan itu.

Aidil Khalid said...

Saudara (yang masih hanya mahu dikenali sebagai) Anonymous,

Hehe, saya tersenyum membaca komen sdr. Apa pun, sebelum saya dapat memberikan jawapan (sekiranya perlu), saya ingin memohon sedikit pencerahan daripada sdr. Apakah yang sdr maksudkan dengan 'keliru'? Mohon dapat ditakrifkan 'keliru' dalam konteks entri saya ini, agar dapat saya memberikan jawapan (sekiranya perlu) yang tidak lagi 'mengelirukan'.

"Mohon pencerahan," ya. =)

Anonymous said...

Salam Encik Aidil,

Terlebih dahulu dan supaya jelas, ungkapan "keliru" dalam komen saya itu adalah dalam konteks kekhuatiran saya sendiri jika pemahaman saya selama ini "keliru" (ayat saya: "Jadi kami sangat-sangat perlukan penjelasan Encik Aidil yang lebih jelas dan mendalam supaya KAMI TIDAK TERKELIRU dengan agama kami sendiri".)Saya tidak sekali-kali menuduh Encik Aidil "keliru". Itu harus jelas!

Jadi maksud "keliru" yang ungkapkan saya itu, maksudnya ialah "sangkaan kita bahawa kita benar-benar memahami dan yakin tentang sesuatu itu, tetapi sebenarnya (hakikatnya) kita silap". Itu penjelasan saya tentang maksud "keliru".

Sekarang gikiran Encik Aidil pula. Dan saya mohon sekali lagi kemurahan hati Encik Aidil untuk menjelaskan pemahaman Encik tentang "ilmu yang benar". Terima kasih.

Wassalam,

Aidil Khalid said...

Saudara (yang masih hanya mahu dikenali sebagai) Anonymous,

1. Takrif 'keliru' yang saudara berikan ialah "sangkaan kita bahawa kita benar-benar memahami dan yakin tentang sesuatu itu, tetapi sebenarnya (hakikatnya) kita silap". Boleh sdr jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kata 'silap' itu. Bagaimana untuk kita tahu sesuatu itu 'silap' atau tidak? Mohon pencerahan ya.

2. Apa pun, saya teruskan juga dengan takrif ilmu yang benar itu. Dijemput membuka ke halaman 429 buku Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan. Di halaman itu, takrif 'ilmu yang benar' dijelaskan oleh Dr. Mohd Zariat Abdul Rani dengan terang. Atau masih mahu saya suapkan lagi dengan menaipkan apa-apa yang ditulis oleh Dr Zariat itu? Tak perlulah kan sampai ke tahap itu. Kalau sudah memang ada buku itu, maka langsunglah sahaja dibuka ke halaman 429. Kalau belum ada, maka lebih baik diusahakan cari. =)

3. Apa pun, harap dapat memberikan pencerahan terhadap perenggan (1) di atas.

Salam.

Anonymous said...

Assalamualaykum Encik Aidil,

Beginilah, saya sebenarnya tidak mahu mengambil banyak masa Encik Aidil untuk perbincangan ini. Dan oleh kerana Encik Aidil pun sudah dua kali berdalih-dalih, biar saya perjelaskan pandangan saya tentangt entri Encik Aidil kali ini. Saya menghormati pandangan Encik Aidil dan saya "terima" sebagai satu pandangan peribadi. Akan tetapi, oleh kerana Encik Aidil menulisnya di blog iaitu satu wadah yang dapat dibaca oleh pembaca satu dunia, jadi implikasinya besar, terutamanya kepada umat Islam seperti saya. Jadi, saya fikir perlu saya memikul tanggungjawab untuk mencabar pandangan Encik Aidil ini supaya umat Islam yang membaca entri ini dapat mendapat "keadilan" untuk memperolehi kebenaran yang hakiki di sisi Islam. Justeru, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya nanti yang mungkin menyinggung perasaan Encik Aidil (ini akan cuba saya elakkan). Ada tiga isi penting yang perlu saya jelaskan.

Pertama, penting untuk Encik Aidil fahami bahawa "adab" dalam Islam merujuk kepada pengakuan dan tindakan kita meletakan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi dengan takrifan itu, matlamat akhir "adab" bagi orang Islam ialah tahu membezakan antara yang benar dan yang palsu. Dan dengan pengetahuan itu, dapat pula kita menegakkan yang benar dan menentang yang palsu itu. Jadi dimanakah letaknya "adab" dalam pemahaman Encik Aidil itu, jika Encik masih tidak dapat membezakan antara karya-karya karya-karya lucah (TIVI) dan membela kejahatan(Salina), dengan karya-karya persuratan yang menegakkan ilmu yang benar di sisi Islam. Maaf jika saya terkasar, sebenarnya perbuatan Encik memberi pandangan dan hukum tanpa ilmu yang benar-benar mendalam (itu jelas apabila Encik gagal memberikan pemahaman sendiri tentang "ilmu yang benar"), sebenarnya adalah contoh perbuatan yang paling "tidak beradab" (atau lebih tepat 'biadab" dan zalim). Zalim kerana Encik bukan sahaja sudah sesat dalam memberikan pandangan, tetapi dan lebih penting lagi, pandangan Encik itu boleh menyesatkan umat Islam yang lain. Bayangkan kerosakan yang telah Encik Aidil perbuat hanya dengan satu entri yang ditulis tanpa pemahaman yang benar-benar jitu tentang Islam.

Kedua, mengapa saya bertanya berkali-kali pemahaman Encik tentang "ilmu yang benar". Ini kerana saya, ilmu dan akal saya sukar sekali untuk menerima takrifan "ilmu yang benar" di sisi Islam yang boleh menerima dan mewajarkan karya-karya yang lucah dan membela kejahatan. Seperkara yang perlu Encik faham, tanpa "ilmu yang benar", tidak akan mungkin ada "pelaksanaan yang benar". Jadi, pada hemat saya, pandangan Encik sudah jauh sesat apabila Encik di satu pihak berkata menyokong "ilmu yang benar", tapi pada masa yang sama memperakukan karya-karya yang menentang ilmu yang benar di sisi Islam.

Saya khuatir, jika Encik Aidil masih terperangkap dalam kekeliruan seperti ini, lebih banyak pandangan yang sesat dan menyesatkan akan terbit dalam blog "Secawan Kopi" ini. Dalam entri kali ini Encik sudah menyanjung Salina dan TIVI, tapi tidak mustahil pula (dan ini sangat saya takuti) jika dalam entri-entri seterusnya Encik akan mewajarkan "Satanic Verses" dan karikatur yang menghina Nabi Muhammad, sebagai "karya yang menjulang kemanusiaan". Jadi sebelum ini terjadi, biarlah saya mengorbankan sedikit masa memberikan "pencerahan" kepada Encik Aidil yang budiman.

Sesuai dengan latar pendidikan Encik, saya doakan entri-entri seterusnya nanti akan lebih ilmiah dan bertanggungjawab, dan tidak sekadar menjadi borak kedai kopi sahaja (maafkan saya kerana saya tidak pasti jika borak jenis kedai kopi memang menjadi matlamat blog ini-sesuai dengan nama blognya).

Saya mohon maaf sekali lagi, dan semoga kita sama-sama beroleh taufik dan hidayah Allah swt.

Anonymous said...

Assalamualaykum Encik Aidil,

Beginilah, saya sebenarnya tidak mahu mengambil banyak masa Encik Aidil untuk perbincangan ini. Dan oleh kerana Encik Aidil pun sudah dua kali berdalih-dalih, biar saya perjelaskan pandangan saya tentangt entri Encik Aidil kali ini. Saya menghormati pandangan Encik Aidil dan saya "terima" sebagai satu pandangan peribadi. Akan tetapi, oleh kerana Encik Aidil menulisnya di blog iaitu satu wadah yang dapat dibaca oleh pembaca satu dunia, jadi implikasinya besar, terutamanya kepada umat Islam seperti saya. Jadi, saya fikir perlu saya memikul tanggungjawab untuk mencabar pandangan Encik Aidil ini supaya umat Islam yang membaca entri ini dapat mendapat "keadilan" untuk memperolehi kebenaran yang hakiki di sisi Islam. Justeru, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya nanti yang mungkin menyinggung perasaan Encik Aidil (ini akan cuba saya elakkan). Ada tiga isi penting yang perlu saya jelaskan.

Pertama, penting untuk Encik Aidil fahami bahawa "adab" dalam Islam merujuk kepada pengakuan dan tindakan kita meletakan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi dengan takrifan itu, matlamat akhir "adab" bagi orang Islam ialah tahu membezakan antara yang benar dan yang palsu. Dan dengan pengetahuan itu, dapat pula kita menegakkan yang benar dan menentang yang palsu itu. Jadi dimanakah letaknya "adab" dalam pemahaman Encik Aidil itu, jika Encik masih tidak dapat membezakan antara karya-karya karya-karya lucah (TIVI) dan membela kejahatan(Salina), dengan karya-karya persuratan yang menegakkan ilmu yang benar di sisi Islam. Maaf jika saya terkasar, sebenarnya perbuatan Encik memberi pandangan dan hukum tanpa ilmu yang benar-benar mendalam (itu jelas apabila Encik gagal memberikan pemahaman sendiri tentang "ilmu yang benar"), sebenarnya adalah contoh perbuatan yang paling "tidak beradab" (atau lebih tepat 'biadab" dan zalim). Zalim kerana Encik bukan sahaja sudah sesat dalam memberikan pandangan, tetapi dan lebih penting lagi, pandangan Encik itu boleh menyesatkan umat Islam yang lain. Bayangkan kerosakan yang telah Encik Aidil perbuat hanya dengan satu entri yang ditulis tanpa pemahaman yang benar-benar jitu tentang Islam.

Kedua, mengapa saya bertanya berkali-kali pemahaman Encik tentang "ilmu yang benar". Ini kerana saya, ilmu dan akal saya sukar sekali untuk menerima takrifan "ilmu yang benar" di sisi Islam yang boleh menerima dan mewajarkan karya-karya yang lucah dan membela kejahatan. Seperkara yang perlu Encik faham, tanpa "ilmu yang benar", tidak akan mungkin ada "pelaksanaan yang benar". Jadi, pada hemat saya, pandangan Encik sudah jauh sesat apabila Encik di satu pihak berkata menyokong "ilmu yang benar", tapi pada masa yang sama memperakukan karya-karya yang menentang ilmu yang benar di sisi Islam.

Saya khuatir, jika Encik Aidil masih terperangkap dalam kekeliruan seperti ini, lebih banyak pandangan yang sesat dan menyesatkan akan terbit dalam blog "Secawan Kopi" ini. Dalam entri kali ini Encik sudah menyanjung Salina dan TIVI, tapi tidak mustahil pula (dan ini sangat saya takuti) jika dalam entri-entri seterusnya Encik akan mewajarkan "Satanic Verses" dan karikatur yang menghina Nabi Muhammad, sebagai "karya yang menjulang kemanusiaan". Jadi sebelum ini terjadi, biarlah saya mengorbankan sedikit masa memberikan "pencerahan" kepada Encik Aidil yang budiman.

Sesuai dengan latar pendidikan Encik, saya doakan entri-entri seterusnya nanti akan lebih ilmiah dan bertanggungjawab, dan tidak sekadar menjadi borak kedai kopi sahaja (maafkan saya kerana saya tidak pasti jika borak jenis kedai kopi memang menjadi matlamat blog ini-sesuai dengan nama blognya).

Saya mohon maaf sekali lagi, dan semoga kita sama-sama beroleh taufik dan hidayah Allah swt.

Aidil Khalid said...

Saudara (yang masih hanya mahu dikenali sebagai) Anonymous,

1. Terima kasih kerana akhirnya memberikan pandangan secara lebih adil seperti di atas daripada sekadar menyerang hendap dengan persoalan-persoalan yang bak kata orang Melayu, sudah gaharu cendana pula. Kerana saya membaca niat saudara itulah, makanya saya 'berdolak-dalih' (memetik kata-kata saudara sendiri). Pun begitu, saya masih tidak bersetuju dengan pendirian saudara untuk terus menerus tidak mengemukakan identiti sdr sendiri, kerana kalau mengikut Al-Attas, sumber sesuatu pandangan itu amat penting, supaya ia dapat ditashihkan kebenarannya.

2. Sudah berkali-kali saya tegaskan bahawa yang saya tolak adalah pendekatan PB, dan bukan prinsipnya. Kalau kaedah usul fiqh dipakai, maka kedudukannya jelas: niat atau matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Justeru sebelum menghukum sesuatu, caranya mesti mengikut kaedah yang betul. Lantas persoalannya apakah menghukum sesuatu yang telah ditakrifkan sebagai karya "sastera" tetapi diukur menggunakan pendekatan "persuratan" adalah adil dan betul? Apakah itu beradab?

3. Saya tidak mahu ulas tentang sama ada Tivi adalah karya lucah atau Salina 'membela' kejahatan, kerana itu akan melibatkan perbahasan yang lebih panjang (pun, saya amat tidak bersetuju dengan penggunaan kata 'membela kejahatan' oleh saudara, kerana ia merupakan suatu fitnah. Kata yang lebih tepat ialah 'memaparkan kejahatan', kerana kalau sama sekali pun ada kejahatan di dalam novel itu, maka novel itu hanya memaparkan, dan bukannya membela). Tetapi kalaupun sdr ingin menghukum semua karya para sasterawan kita sebagai karya murahan sekalipun, maka ia haruslah dilakukan berdasarkan kaedah yang betul, dan bukan menggunakan kaedah PB yang telah saya nyatakan memang menimbulkan kekeliruan tentang "pengenalan" dan "pengakuan".

4. Sekali lagi, pokok persoalannya ialah bagaimana kita melihat 'sastera' (penekanan pada kata 'sastera' yang harus dibaca sebagai 'sastera' dan bukan 'persuratan'). Sekiranya kita membaca berita di surat khabar yang memberitakan tentang kejadian rompak-ragut-bunuh-rogol-zina-curi dan pelbagai kebobrokan lainnya, apakah kita akan menghukum "laporan" itu sebagai tidak beradab; ataukah kita menghukum "tindakan" yang diberitakan dalam laporan itu yang sebenarnya tidak beradab? Justeru hal yang sama juga, kalau berita akhbar melaporkan, maka sastera pula merakamkan dan kemudian mengungkapkan.

5. Seterusnya kita juga harus bezakan antara "karya sastera" itu sendiri yang tidak beradab; ataukah "kritikan dan esei" yang membicarakan sesuatu karya sastera itu sendiri yang sebenarnya tidak beradab? PB banyak memberikan serangan ke atas laporan anugerah sastera negara, misalnya. Persoalannya apakah apabila laporan itu selekeh dan tidak beradab atau tidak ditulis dengan bersandarkan kepada ilmu yang benar, maka itu dengan sendirinya bererti karya yang dibicarakan oleh laporan itu juga turut sama selekeh dan tidak beradab?

6. Sdr memang berhak untuk mengatakan entri saya ini tidak akademik kerana itu pandangan sdr; tetapi saya ingin bertanya, apakah sanggahan saudara di sini lebih akademik sifatnya daripada entri pendek saya?

7. Akhir sekali, belajarlah untuk bersetuju untuk tidak bersetuju tanpa luapan emosi. Tidak semua orang yang 'menerima' karya sastera itu adalah orang yang menolak pandangan alam Islami. Ini bukan zero sum game. Tidak semua orang yang menerima kesusasteraan sebagai "kesusasteraan" itu menolak persuratan. Dan oh, terima kasih kerana mengakhiri serangan hendap dengan soalan-soalan bersifat "sudah gaharu cendana pula" saudara itu.

Salam hormat. =)

Anonymous said...

Salam Encik Aidil,

Mengapa Encik Aidil menahan komen saya untu diterbitkan? Mengapa Encik Aidil sanggup menafikan hak pembaca Encik untuk membuat pilihan dalam pandangan mereka? Tidak kah Encik terfikir bahawa dengan tindakan ini Encik telah berbuat zalim (tidak adil) kepada mereka?

Sikap Encik Aidil ini sangat ironik kerana Encik pengetahuan dalam bidang perundangan, yang matlamatnya adalah untuk memberikan keadilan kepada semua.

Walaupun pembaca blog mungkin tidak akan tahu tentang tindakan Encik ini, tetapi Encik Aidil dan saya tahu hakikat ini (bahawa pandangan saya dinafikan) dan saya kini kenal wajah sebenar Ebcik Aidil. Untuk diri saya sendiri, kini jelas bahawa Encik Aidil hanya penulis kreatif yang hanya gah dengan imej intelektual kononya, mabuk populariti dan kemaruk pengiktirafan. Justeru sangat takut berdepan dengan pandangan-pandangan yang boleh menjejaskan imej yang kononnya gah itu. Jadi imej intelektual yang diperagakan oleh Encik Aidil dalam blog ini tidak lebih satu kepura-puraan sahaja.

Oleh itu, saya kini lebih faham mengapa Encik Aidil boleh berpendirian sedemikian tentang Islam dan sastera. Itu hak Encik Aidil. Tetapi Encik harus ingat, tatkala Encik Aidil menyebarkan pandangan Encik Aidil itu, Encik harus bertanggungjawab dan bersedia untuk ditegur dan diperbetulkan. Di pihak saya dan pasti bagi umat Islam yang mengerti tentang agamanya, ini menjadi tanggungjawab taklif kami. Kami akan dipersoalkan nanti jika kami membiarkan umat Islam dikelirukan dengan pandangan yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana pandangan Encik Aidil dalam entri ini.

Semoga Allah mengurniakan keikhlasan dan hidayah kepada kita semua.
Wassalam.

Aidil Khalid said...

Saudara (yang masih hanya mahu dikenali sebagai) Anonymous,

Bila masa pulaklah saya menahan komen sdr? Haih, usahlah buat tuduhan sebegitu melulu. Setting komen di blog saya memang sudah sedari awal membenarkan siapa-siapa sahaja memberikan komen tanpa perlu melalui sebarang tapisan daripada saya. Tekan saja butang 'publish', maka keluarlah komen sdr itu. Saya bahkan tak reti pun bagaimana nak tahan komen orang.

Tuduhan-tuduhan yang saudara buat (secara melulu) membuatkan saya tertanya-tanya, adakah saudara berbahas dan marah-marah di sini kerana benar-benar ingin menegakkan (apa yang saudara percaya sebagai) kebenaran; ataukah sekadar untuk menyuap puas ego sdr?

Tapi tidak mengapalah. Apa pun, saya terima tohmahan saudara terhadap saya yang mengatakan bahawa saya ini "hanya gah dengan imej intelektual kononya, mabuk populariti dan kemaruk pengiktirafan ... imej intelektual yang diperagakan oleh (saya) dalam blog ini tidak lebih satu kepura-puraan sahaja." Bagi saya itu adalah pandangan jijik sdr terhadap saya, dan pandangan itu saya hormati sepenuhnya kerana saya anggap sebagai sangat "akademik" sifatnya. Cuma saya nak bertanya, bilakah pula waktunya saya memperagakan imej keintelektualan di dalam blog ini ya? Setahu saya kalau diteliti tulisan-tulisan dalam blog ini pun, banyak daripadanya bahkan boleh dikatakan sebagai cenderung kepada elemen anti-intelektual. Hmmh, ataukah sdr yang sebenarnya keliru dengan ungkapan 'imej intelektual' yang saudara gunakan itu?

Apa kiranya pandangan 'akademik' sdr ya?

Sekian.

Abdullah Ghani said...

Aidil,
ko kena bukak forum page laa kat blog ko neh..

-Abdullahghani

Anonymous said...

Salam Encik Aidil,

Kalau begitu mungkin ada kesilapan teknik semalam. Saya mohon maaf atas salah faham saya. Saya akan tulis semula komen yang telah saya buat semalam dan akan pos secepat mungkin. Terima kasih dan maaf sekali lagi atas salah faham saya ini.

Wassalam.

Mohd Affandi Hassan said...

Aidil,

Nampak gayanya yang jadi masalah ialah saya tidak menulis atau berfikir menurut kemahuan anda atau kemahuan orang yang tidak bersetuju dengan saya. Adakah kebebasan bersuara saya sudah ditarik balik oleh para sasterawan dll? Di bawah Akta mana (Malaysia banyak Akta, jadi tak tahu Akta mana yang dipakai untuk menyekat saya bersuara mengikut gaya saya sendiri). Tentang Panel Anugerah Sastera: Adakah Panel ini telah diberi hak istimewa untuk tidak dikritik? Katalah saya dibolehkan mengkritik Panel, gaya yang macam mana yang terbaik untuk saya? Saya tidak fikir sekatan-sekatan karut begini boleh memajukan pemikiran kita. Adakah tabiat buruk orang politik berkuasa sudah dijadikan contoh oleh para sasterawan? Kata R. W. Emerson: Do not go where the path may lead, go where there is no path and leave a trail. Bagi orang Melayu, hanya gajah yang meninggalkan denai; bukan tikus. Tentulah lucu jika kata-kata Emerson itu dikaitkan dengan "Jalan Yang Lurus" kerana orang suka bergaduh dan ingin mencari pasal. Oleh itu, kata orang Melayu, baik menikus saja. Nasihat Aidil diperlukan di sini.

Anonymous said...

Assalamualaykum Encik Aidil.

Maaf atas salah faham sebelum ini. Ini jawapan saya terhadap komen Encik Aidil. Kerana terlalu panjang, jawapan saya ini akan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Saya harap pembaca semua sabar membacanya.

Tujuan saya bertanya kerana saya ingin terlebih dahulu membuat kepastian sebelum merumuskan pandangan Encik itu secara adil dan saksama. Tiada niat untuk membuang masa saya “menyerang hendap” (seperti yang saya minta, janganlah sesekali menaruh syak buruk terhadap niat saya. Niat saya ikhlas kerana Allah swt.) Seperti saya telah katakan, tujuan saya memberi komen BUKAN UNTUK ENCIK AIDIL, sebaliknya untuk jutaan umat Islam yang mungkin akan terbaca entri Encik ini. Sekurang-kurangnya selepas membaca entri ini dan komen-komennya, mereka akan tahu bahawa pandangan Encik Aidil itu tersanggah. Dan harapnya mereka akan mempunyai pilihan untuk memilih pandangan yang terbaik. Soal mereka setuju atau tidak, itu terserah kepada akal fikiran mereka dan hidayah Allah swt. Manakala soal sama ada Encik Aidil menerima atau tidak pandangan saya, itu semua tidak penting bagi saya.

Saya akan beri beberapa komen yang saya kira penting, sebelum kita menamatkan perbincangan ini.

Pertama, tentang novel Salina membela kejahatan. Sesungguhnya itu bukan fitnah! Sila baca dengan teliti dialog dalam babak perbualan Haji Karman dan Helmy tentang moral Salina. Jelas sekali pendirian novel bahawa Salina tidak wajar dipersalahkan kerana perbuatannya melacurkan diri. Yang dipersalahkan adalah faktor keadaan. Jelas sekali dalam novel ini, manusia tiada langsung upaya akal dan ikhtiyar untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Justeru manusia tidak patut dihukum kerana perbuatannya. Yang patut dihukum ialah keadaan dan persekitaran. Pembaca yang teliti dan bijak akan jelas tentang nilai yang diperagakan novel ini. Sanjungan Encik menimbulkan kemusykilan di fikiran saya, dimanakah letaknya “ilmu yang benar” dalam novel ini?

bersambung....

Anonymous said...

sambungan....

Kedua, mungkin Encik Aidil sendiri tidak sedar bahawa Encik telah memisahkan pandangan-pandangan Encik, dengan hakikat diri Encik sendiri yang merupakan seorang Islam yang taat beragama (Dalam hal ini, saya harus bersetuju dengan pandangan Prof. Alatas bahawa sekularisme telah mencekik umat Islam hari ini, sehingga mereka sendiri tidak menyedari bahawa mereka dengan rela hati menjadi “keldai” tungangan Barat sekular). Ini kerana semua pandangan Encik Aidil tentang “sastera” dan “realiti” itu, sebenarnya hanyalah hujah-hujah lapok golongan realist, yang berteraskan pandangan alam Barat sekular yang meragui agama dan menolak Tuhan. Kerana penolakan terhadap Tuhan/agama ini, golongan realist sangat menyanjung “realiti mata kasar” yang mereka puja sebagai puncak kebenaran dalam kehidupan manusia. Apa saja yang terpapar di depan mata kasar mereka, walau sebobrok dan seburuk mana sekalipun, itu pada mereka adalah “kebenaran”, dan ia mesti dirakam dan dilaporkan untuk tatapan awam. Hujah ini juga sering dipakai oleh para penulis novel porno di Barat, malah para pembikin filem lucah juga yang sering mengatakan- “semua ini adalah realiti yang berlaku dalam masyarakat. Kami hanya merakamkan saja realiti ini”.

Dalam pandangan alam Islam, “realiti” atau kebenaran tidak bergantung kepada mata kasar. Sebaliknya, kebenaran yang hakiki pada umat Islam adalah “kebenaran yang diperakukan Al Quran dan Sunnah”. Kebenaran ini dianggap hakiki dan mutlak sekalipun ia mungkin bertentangan dengan pengamatan “realiti mata kasar”. Kerana itu, para penulis dan seniman Islam yang benar-benar memahami pandangan alam Islam ini, tidak pernah menghasilkan karya hanya untuk merakam atau melaporkan apa yang mereka lihat dengan mata kasar. Yang mereka pentingkan ialah kebenaran maksud yang mesti mendukung hakikat Penciptanya, sejajar dengan al Quran dan Sunnah. Sebab itu, para seniman Islam tulen umpamanya tidak pernah berminat melukis atau mengukir patung wanita separuh bogel, meskipun pemandangan seperti itu sekarang sudah menjadi satu “realiti” kehidupan (menurut golongan realist).

Dan dalam tradisi penulisan Islam, jelas sekali “seni mengarang” bukan untuk tujuan merakamkan realiti mata kasar. Itulah maksud dan fungsi “sastera” (jika mahu guna istilah ini) yang sebenar dan hakiki untuk kita umat Islam. Bukan konsep “sastera” seperti yang Encik Aidil perjuangkan itu. Konsep “sastera” merakam yang Encik pertahankan itu adalah konsep yang lahir daripada pandangan alam Barat sekular yang menolak Tuhan. Istilah “kemanusiaan” adalah istilah topeng yang digunakan selama ini untuk mengaburkan hasrat menolak agama/Tuhan. Para pejuang homoseksual di Barat misalnya, menggunakan alasan “hak asasi manusia” untuk menyokong perjuangan mereka. Dalam Islam, apakah manusia yang menderhaka tabii Penciptanya itu dianggap “manusia”?. Saya amat berharap para pembaca Islam berhati-hati dan kritis dengan istilah “kemanusiaan” yang dikonsepsikan Barat ini.

bersambung...

Anonymous said...

sambungan...

Dengan pemahaman inilah, saya dapat menghargai perjuangan para pendukung PB yang berusaha mencabar konsep “sastera sekular”, yang pada hari ini sudah sangat sebati dengan diri penulis Melayu-Islam. Jelas mereka ingin menghidupkan semula konsep “seni mengarang Islam”. Untuk itu, mereka melalui kritikan-kritikan mereka berusaha “meletakkan karya sastera sekular pada tempatnya yang tepat dan benar di sisi Islam”. Jelas pada mereka, kedudukan karya sastera sekular yang tepat dan hakiki di sisi Islam adalah rendah, berbanding karya seni/persuratan Islam. Dalam Islam, kebenaran dan kepalsuan itu mesti dapat dibezakan terlebih dahulu. Dan kepalsuan itu mesti dinilai dengan kerangka yang benar bagi menyerlahkan kepalsuannya. Bagaimana kita dapat mengetahui perbezaan antara emas tulen dan emas palsu, jika emas palsu itu tidak kita uji dengan pendekatan/teknik pengujian yang sama kita gunakan terhadap emas tulen? Ini sebabnya mengapa mereka mengunakan ukuran persuratan untuk menilai karya sastera sekular. Tujuannya untuk mengesahkan mutu dan nilai sebenar karya itu.

Jadi saya agak hairan juga mengapa Encik Aidil begitu keberatan untuk mengatakan kaya persuratan lebih baik daripada karya sastera sekular. Pendirian saya sangat mudah, jika kita orang Islam dan yakin dengan agama kita, mengapa kita harus bersikap keberatan dan apologetik untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama kita itu sebagai SALAH. Sebagai seorang Islam, apa yang salahnya jika kita menilai karya sastera dengan kerangka persuratan, iaitu kerangka yang hakiki dalam Islam. Jika kita hanya menggunakan kerangka sastera, maka selamanya kita tidak akan dapat membezakan antara yang benar dengan yang palsu (menurut agama kita, Islam). Maaf saya katakan, jika saya guna hujah dan pandangan Encik Aidil ini dipakai, maka orang Islam tetap tidak dapat mengatakan bahwa agama-agama selain Islam sebagai tidak benar. Ertinya, jika guna pendirian Encik Aidil- semua agama adalah benar. Nah, jika semua agama benar- mengapa pula kita memilih untuk hidup sebagai orang Islam? Ini adalah puncak kekeliruan yang sangat nyata, apabila ORANG ISLAM SENDIRI TIDAK YAKIN DENGAN KERANGKA/UKURAN AGAMA MEREKA.

Dengan pemahaman saya ini, saya berpendapat dalam soal jihad menegakkan kebenaran dan menentang kepalsuan itu, para pendukung PB, pada saya sangat tegas (tidak cakap berbelit-belit), tiada kompromi dan tiada kekaburan dalam pandangan dan penilaian mereka. Tidak seperti pendirian Encik Aidil yang terasa sangat kabur dan adakalanya berbelit-belit, kerana di satu pihak menyokong ilmu yang benar, tapi di pihak lain mengiktiraf karya sastera sekular. Pada fikiran saya, usaha mereka ini sejajar dengan pengertian “adab” iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang haq di sisi Islam. Berbeza benar pemahaman kita ya…

Mungkin Encik Aidil perlu tahu bahawa pada hari ini, hujah-hujah golongan realist yang Encik turunkan itu, telah diragui dan ditolak sendiri oleh orang Barat. Pembaca yang peka pasti tahu perkembangan ini terutamanya kalau membaca tulisan2 pengkritik seperti Terry Eagleton dan Pam Morris. Pada mereka, tiada penulis atau seniman yang hanya merakam atau melaporkan saja. Hakikat bahawa mereka memilih apa yang ingin mereka lapor dan rakamkan itu, sebenarnya adalah bukti bahawa adanya nilai dan agenda tertentu yang ingin mereka ketengahkan.

Saya fikir cukup setakat ini perbincangan kita. Pembaca entri Encik sekarang sudah mempunyai pilihan untuk menilai pandangan yang terbaik untuk diri mereka. Kita serahkan kepada mereka untuk memilih yang terbaik. Terima kasih kerana membenarkan blog Encik Aidil ini untuk dimanfaatkan sebagai pentas perbincangan. Semoga Allah memberikan ganjaran rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalam.

Mohd Affandi Hassan said...

Aidil,

Selepas membaca komentar saya di atas, seorang teman bertanya: Mengapa tidak dilengkapkan peribahasa itu: Bagai denai gajah lalu; bagai tikus membaiki labu. Saya bilang, habislah keindahan estetikanya: orang Melayu menempelak dengan halus, hanya yang cerdik saja yang faham. Peribahasa itu tak perlu dilengkapkan, orang boleh kaitkan sendiri. Tapi bukan ini yang saya hendak timbulkan di sini.

Tentang ukuran PB tak boleh pakai untuk ukur karya sastera. Pertama, timbulnya tiga kategori itu dari analisis PB, macam mana pula tak boleh dipakai untuk menilai ketiga-tiga kategori itu? Tapi ini tidak penting. Yang penting ini: mengapa pembahagian kepada wacana dan cerita suatu perbuatan biadab dalam kritikan sastera? Ini perlu penjelasan, kalau tidak nanti tuduhan itu amat biadab, malah agak "kurang ajar" (meminjam istilah Tun Musa Hitam yang mempopularkan pendapat, orang Melayu perlu jadi kurang ajar untuk maju). Adakah ajaran Musa Hitam terpakai juga dalam sastera Melayu? Kalau ikut sajak Si Tenggang, memang begitulah. Kedua, apakah istimewanya karya sastera sehingga tidak boleh diukur dari perspektif persuratan? Dua pertanyaan ini memerlukan penjelasan yang panjang, mungkin sebuah buku. Saya tunggu terbitnya buku yang menyanggah PB secara tuntas. Kalau ada sesiapa yang sudi menyanggahnya dalam blog pun sudah OK bagi saya. Tapi buatlah dalam standard yang dipakai oleh PB, yakni dihujahkan dengan teratur dan cukup pembuktiannya. Senang faham, kalau berbelit-belit penulis sendiri pun tak faham, apatah lagi pembaca. Kerja ini mudah bagi yang betul-betul tahu apa yang dicakapkannya.

Aidil Khalid said...

Tuan Affandi,

Saya bersetuju memang tuan mempunyai hak untuk menulis dengan cara dan gaya mengikut kemahuan yang tuan inginkan; seperti juga para sasterawan kita boleh tulis mengikut kemahuan mereka. Justeru saya kira perlulah persetujuan untuk tidak bersetuju dalam hal ini antara kedua-dua pihak.


Sdr (yang masih hanya mahu dikenali sebagai) Anonymous,

Izinkan saya menjawab (walaupun sdr mengatakan sudah ingin menutup perbincangan), kerana dari jawapan sdr di atas terlalu banyak perkara berbangkit yang jelas sekali sdr membaca entri saya dan/atau komen-komen saya dalam konteks yang salah. Ada tiga perkara yang ingin saya sentuh mengenai komen sdr di atas: (i) Salina yang (kononnya) membela kejahatan; (ii) Fahaman realisme; dan (iii) Kemanusiaan.

PERTAMA sekali mengenai Salina. Telah saya katakan sebelum ini tidak mahu membahaskannya kerana akan melibatkan banyak aspek lain justeru memerlukan ruang dan masa yang lebih panjang. Tetapi berdasarkan komen sdr di atas, saya cuma ingin melemparkan beberapa pertanyaan: katakanlah, sekiranya di dalam sebuah novel itu, ada seorang watak pembunuh. Lalu watak pembunuh itu membunuh seseorang. Maka saya ingin tanyakan, adakah novel itu yang akan kita katakan sebagai sebuah “novel pembunuh”, ataukah kita akan katakan bahawa watak dalam novel itu yang sebenarnya pembunuh? Maka kalau dalam konteks Salina, saya ingin tanyakan pula, apakah watak Haji Karman dan Helmy yang membela kejahatan, ataukan novel Salina yang membela kejahatan? Seterusnya apa pula pendapat tuan tentang hadis nabi tentang perempuan pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing lalu kemudian dosanya diampunkan?

KEDUA tentang aspek realisme. Pertama sekali perlu ditekankan di sini, bahawa tidak sekali pun dalam entri saya, dan kemudiannya dalam komen-komen di sini, saya bangkitkan tentang fahaman realisme. Bahkan kata ‘realis’ mahupun ‘realistik’ pun tidak sekali saya gunakan. Tentang kesesatan realisme itu bahkan pernah saya rakamkan dalam blog ini dalam sebuah entri yang boleh dicapai di sini: http://aidilkhalid.blogspot.com/2009/11/kesusasteraan-prof-dr-ungku-maimunah.html

Justeru jelas sekali kesesatan aliran realisme, tidak pernah saya pertikaikan. Yang saya berikan ialah analogi tentang merakamkan sesuatu (yakni analogi yang saya beri tentang pelapor berita). Tugas sastera, seperti yang boleh sdr ulang baca semula dalam perenggan (9) entri saya, ialah merakamkan “kemanusiaan”. Yang dimaksudkan dengan kemanusiaan pula telah saya jelaskan dalam perenggan (11) entri saya itu. Harap saudara dapat lebih mencermati apa yang saya tulis supaya tidak berlaku tuduhan melulu.

Hal ini penting kerana saya tidak memaksudkan bahawa sastera harus merakam segala apa yang dilihat dengan panca indera semata-mata, kerana kemanusiaan bukan sekadar apa yang dapat dicerap dari panca indera (seperti yang dianuti oleh aliran realisme), sebaliknya “kemanusiaan” sebenarnya turut termasuk juga pengalaman manusia mempercayai (atau tidak mempercayai) Tuhannya. Saya harap benar sdr dapat mengulang baca semula perenggan (9) dan (11) entri saya itu.

KETIGA tentang “Kemanusiaan”. Saya kira percubaan sdr untuk menyamakan apa yang dimaksudkan dengan “kemanusiaan” dengan “hak asasi kemanusiaan” adalah sama sekali keliru lagi mengelirukan. Kemanusiaan telah pun saya turunkan takrifnya dalam perenggan (11). Bahkan saya sendiri memang menentang ideologi yang mendewakan “hak asasi kemanusiaan” tetapi menafikan “hak keTuhanan”. Sebab itu perlu ditekankan di sini bahawa apa yang dimaksudkan dengan “kemanusiaan” adalah tidak sama dengan apa yang dimaksudkan dengan “hak asasi kemanusiaan”.

Dan terakhir, mengenai analogi sdr bahawa pandangan saya tak ubahnya seperti semua agama itu benar hanya semata-mata kerana saya mengiktiraf karya sastera, tak ubahnya seperti penyokong PAS yang menuduh orang UMNO kafir sebab tak sokong PAS.

Wassalam.

Mohd Affandi Hassan said...

Aidil,

Setelah mengikuti “polemik kecil” di blog anda, saya semakin insaf betapa sukarnya bagi setengah orang memahami gagasan Persuratan Baru. Begitu kuat pengaruh Barat; begitu jauh pula tertinggalnya tradisi pemikiran Islam dan tradisi Melayu di kalangan orang Melayu/Islam sendiri. Sebenarnya PB tidak sukar difahami, jika dilihat sebagai satu sistem pemikiran tentang penulisan (bukan tentang sastera saja). Ia menjadi sulit, dan amat sukar difahami, jika diambil bahagian-bahagian tertentu tanpa melihat secara keseluruhan. Apabila konsep tauhid dan taklif difahami dalam kehidupan manusia, PB boleh difahami dengan mudah seperti budak-budak sekolah yang baru tahu membaca boleh memahami cerita Pak Pandir. Mudah. Tetapi apabila kepala disebaruti teori dan pendekatan Barat, yang juga dilihat secara terpisah-pisah (tidak secara keseluruhan dari perspektif falsafahnya), maka tentulah kelam kabut. Yang Barat tak berapa faham betul-betul; yang Islam dan Melayu pula baru nak kenal. Terkejut juga jadinya bila dibezakan persuratan dan kesusasteraan. Kerana ini penting dalam PB, maka wajar jika difahami betul-betul mengapa PB membezakan dua perkara ini. Setelah difahami, barulah boleh faham mengapa perlu dibezakan karya persuratan, karya sastera, dan karya picisan/erotik. Ketiga-tiganya satu keluarga dalam seni penulisan, tetapi berbeza dari segi kedudukan. Sekarang timbul persoalan: mengapa mesti berbeza kedudukan kalau satu keluarga? Inilah yang mesti dibahaskan terlebih dahulu, baru boleh dibahaskan aspek analisis dan penilaian.

Mohd Affandi Hassan said...

Sambungan:

Apabila anda bercakap tentang karya sastera, anda tidak boleh lari dari pengaruh Barat yang kuat kerana itulah yang anda pelajari di sekolah, universiti dan di mana-mana (seminar, diskusi dll). Sekarang kedudukan anda dicabar. Bagaimana anda menghadapi cabaran itu? Anda sekarang diminta memahami pula apa dia karya persuratan. Di sinilah anda akan mula bertemu pertentangan konsep yang dipakai dalam karya sastera dan konsep yang dipakai dalam karya persuratan. Sekali imbas nampak macam “bermusuh”, tak boleh berkawan. Tapi boleh jadi kawan baik jika anda memahaminya. Anda akan diberitahu konsep-konsep yang dipakai dalam PB boleh membantu anda menggunakan konsep-konsep dalam karya sastara dengan lebih efektif dan tepat. Misal: Apa dia plot? Dalam bahasa sastera .... (boleh baca sendiri). Jika dilihat dalam konteks PB, plot dihuraikan dalam konteks wacana dan cerita, dalam konteks ruang naratif, dalam konteks stylization of ideas, dan seterusnya. Anda akan lebih mudah memahami kedudukan plot dalam struktur cereka. Dan anda akan tahu mengapa plot yang difahami dalam konteks karya sastera sudah menjadi tumpul dan tidak efektif apabila dipakai untuk membina cerita yang “indah dan bermakna”. Anda juga akan tahu apa sebenarnya makna “bahasa yang indah” yang dipakai dalam PB yang sangat berbeza maksudnya daripada yang anda biasa diberitahu. Malah anda akan lihat dengan jelas betapa kacaunya konsep “bahasa yang indah” dalam sastera setelah anda melihat bagaimana aspek ini dihuraikan dalam PB dengan menggunakan konsep ihsan. Anda akan didedahkan kepada betapa pentingnya aspek makna dalam penulisan kreatif, dan bagaimana ini dicapai melalui stylization of ideas. Bila anda sudah faham semuanya, anda akan lebih bersedia untuk membuat pilihan. Jika anda masih tersalah pilih, jangan putus asa. Sebaik saja anda mempunyai kefahaman yang mendalam, anda akan berasa betapa tawarnya karya sastera yang anda puja-puja selama ini. Tetapi itu tidak bermakna anda menolak karya sastera; sebaliknya anda memahami karya itu dalam konteks karya persuratan, dan ini akan membuat anda lebih mudah dan lebih berminat membaca. Mengapa? Kerana kini anda diberi pilihan: membaca dalam mod bacaan cerita; atau membaca dalam mod bacaan intelektual.

Mohd Affandi Hassan said...

Sambungan:

Apabila anda bercakap tentang karya sastera, anda tidak boleh lari dari pengaruh Barat yang kuat kerana itulah yang anda pelajari di sekolah, universiti dan di mana-mana (seminar, diskusi dll). Sekarang kedudukan anda dicabar. Bagaimana anda menghadapi cabaran itu? Anda sekarang diminta memahami pula apa dia karya persuratan. Di sinilah anda akan mula bertemu pertentangan konsep yang dipakai dalam karya sastera dan konsep yang dipakai dalam karya persuratan. Sekali imbas nampak macam “bermusuh”, tak boleh berkawan. Tapi boleh jadi kawan baik jika anda memahaminya. Anda akan diberitahu konsep-konsep yang dipakai dalam PB boleh membantu anda menggunakan konsep-konsep dalam karya sastara dengan lebih efektif dan tepat. Misal: Apa dia plot? Dalam bahasa sastera .... (boleh baca sendiri). Jika dilihat dalam konteks PB, plot dihuraikan dalam konteks wacana dan cerita, dalam konteks ruang naratif, dalam konteks stylization of ideas, dan seterusnya. Anda akan lebih mudah memahami kedudukan plot dalam struktur cereka. Dan anda akan tahu mengapa plot yang difahami dalam konteks karya sastera sudah menjadi tumpul dan tidak efektif apabila dipakai untuk membina cerita yang “indah dan bermakna”. Anda juga akan tahu apa sebenarnya makna “bahasa yang indah” yang dipakai dalam PB yang sangat berbeza maksudnya daripada yang anda biasa diberitahu. Malah anda akan lihat dengan jelas betapa kacaunya konsep “bahasa yang indah” dalam sastera setelah anda melihat bagaimana aspek ini dihuraikan dalam PB dengan menggunakan konsep ihsan. Anda akan didedahkan kepada betapa pentingnya aspek makna dalam penulisan kreatif, dan bagaimana ini dicapai melalui stylization of ideas. Bila anda sudah faham semuanya, anda akan lebih bersedia untuk membuat pilihan. Jika anda masih tersalah pilih, jangan putus asa. Sebaik saja anda mempunyai kefahaman yang mendalam, anda akan berasa betapa tawarnya karya sastera yang anda puja-puja selama ini. Tetapi itu tidak bermakna anda menolak karya sastera; sebaliknya anda memahami karya itu dalam konteks karya persuratan, dan ini akan membuat anda lebih mudah dan lebih berminat membaca. Mengapa? Kerana kini anda diberi pilihan: membaca dalam mod bacaan cerita; atau membaca dalam mod bacaan intelektual.

Mohd Affandi Hassan said...

Sambungan:

Jika anda menggunakan PB, anda akan membaca dalam mod intelektual. Dan saya boleh jamin, anda akan jadi lebih berminat membaca dan saya juga jamin anda akan jadi lebih cerdik. Jika tidak percaya, andainya anda guru atau pensyarah, cubalah uji di kalangan pelajar anda. Anda akan gembira kerana pelajar anda kini sudah dapat membezakan karya yang bermutu daripada yang tidak bermutu setelah mereka mengukurnya dan menilainya dengan menggunakan alat-alat analisis yang boleh menyeronokkan mereka membaca. Inilah cabaran saya. Saya bersedia menerima kritikan anda sekiranya pendekatan PB menghampakan, tidak mencapai matlamat menjadikan pembaca dan pelajar anda cerdik dan pandai menikmati karya kreatif. Cuba dulu baru tahu! Di sinilah perlunya sikap terbuka yang selalu disebut-sebut, tetapi tidak semestinya diamalkan dalam kehidupan intelektual. Mudah-mudahan ramai di antara anda yang terbuka sikapnya dan cuba memahami PB sebagai seorang yang cintakan ilmu, tidak terlalu gopoh menjatuhkan hukum tanpa mengetahui duduknya perkara.

Mohd Shahrizal Nasir said...

Assalamualaikum Saudara Aidil,


Saya mengikuti diskusi hangat dalam entri Saudara ini. Bagi saya, terdapat banyak perkara yang ingin saya kongsikan bersama Saudara, untuk difikirkan bersama secara dalam. InshaAllah, akan saya usahakan dalam masa yang terdekat.

Namun, pada ketika ini, saya hanya ingin memberi komen tentang pertanyaan Saudara kepada Anonymous berkaitan dengan novel Salina, yang sedia maklum isi ceritanya. Yang menarik perhatian saya apabila Saudara mengaitkan komen Saudara dengan sebuah hadith Rasulullah SAW "tentang perempuan pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing lalu kemudian dosanya diampunkan."

Apakah tujuan Saudara mengaitkannya dengan perbincangan tentang novel Salina? Adakah Saudara ingin menunjukkan bahawa hadith tersebut mengangkat martabat penzina? Atau pun Saudara ingin katakan Rasulullah mengiktiraf penzina yang akhirnya diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga?

Persoalan-persoalan ini timbul dalam fikiran saya, kerana Saudara tidak memberi penjelasan mengenainya, hanya sekadar "memapar" dan "mengait" kannya dalam perbincangan ini. Saya mohon dijelaskan perkara ini.

Hal ini amat bahaya, jika ianya dibiarkan tergantung. Seharusnya kita semua lebih berhati-hati dalam diskusi alam maya, yang sekiranya tidak dijelaskan secara cermat, ia mengundang seribu satu penafsiran yang lari dari konteks yang sebenar. Lebih-lebih lagi yang berkaitan secara langsung dengan ayat al-Qur'an dan Hadith.

Hadith yang menjelaskan perkara berkaitan seorang pelacur/penzina yang memberi minum seekor anjing, lalu dimasukkan ke dalam syurga itu...sebenarnya bagi memberi pengajaran kepada kita betapa rahmat Allah itu mengatasi perbuatan hamba-Nya. Inilah yang dimaksudkan oleh hadith, oleh itu, ia tidak sekali-kali bertujuan untuk menyatakan bahawa pelacur/penzina itu mempunyai martabat yang "mulia" atau wajar dipertahankan, sepertimana yang digambarkan dalam "novel" tersebut.

Setiap apa yang kita tulis, maka kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan kita itu. Jangan sekali-kali menyumbat ayat-ayat al-Qur'an mahu pun Hadith mengikut pemahaman kita, kerana ia bakal mengundang bencana buat khalayak pembaca dan juga pelakunya.

Wa Allahu a'lam.

Aidil Khalid said...

Tuan Affandi,

Terima kasih atas ulasan panjang tuan yang barangkali bolehlah saya anggap sebagai jawapan (atau reaksi) terhadap entri saya di sini. Saya tidak ada apa-apa yang hendak ditambah/dibalas memandangkan saya pun sudah sedia menurunkan pandangan dan pendirian dalam perenggan 4, 5, 6 dan 14 entri ini. Apa pun, saya tetap menghormati pandangan tuan dan akan cuba untuk lebih memahami apa yang tuan maksudkan dengan "melihat secara keseluruhan" itu.


Tuan Mohd Shahrizal,

"Adakah Saudara ingin menunjukkan bahawa hadith tersebut mengangkat martabat penzina?" ~Mohd Shahrizal Nasir~

Saya berharap saudara janganlah membaca komentar saya dengan prejudis dan prasangka yang sampai sedemikian (jahat) sekali. Ada beberapa perkara yang perlu difahmkan. Pertama sekali saya dengan terang menegaskan bahawa novel Salina bukan sebuah novel yang membela kejahatan. Justeru apabila saya menimbulkan pertanyaan berhubung hadis itu setelah saya bertanya tentang novel Salina, tidak pun sama sekali saya bertujuan memberikan makna konon-konon hadis itu membela pelacuran. Masalah ini hanya timbul kerana tuan masih bersikap prasangka dengan menghukum bahawa novel Salina membela kejahatan; justeru apabila saya bertanyakan soalan (tentang hadis tersebut) maka tuan pun merumuskan bahawa saya cuba mengaitkan hadis itu sebagai membela pelacuran.

Saya mohon janganlah dizalimi pandangan/komentar saya di sini dengan prasangka-prasangka sedemikian.

Kerana saya tahu bahawa saya tidak ada autoriti untuk membahaskan hadislah makanya saya sekadar menimbulkan persoalan dan pertanyaan serta tidak menurunkan sebarang pandangan/perbahasan mengenainya.

"(Hadis itu) sebenarnya bagi memberi pengajaran kepada kita betapa rahmat Allah itu mengatasi perbuatan hamba-Nya." ~Mohd Shahrizal Nasir~

Alangkah indahnya kalau saudara dapat membaca dan menilai 'Salina' dalam konteks seperti mana saudara mengulas hadis tersebut. Betapa lemahnya hakikat kemanusiaan yang sentiasa membuat kelalaian dan betapa pemurahnya Tuhan dalam memberikan rahmat dan pengampunan.

Mohd Affandi Hassan said...

Aidil,

Lemah semangat saya baca para akhir jawapan anda. Anda baca kitab-kitab Prof. Naquib, tapi tidak serap pengajaran adab yang beliau ajarkan. Terimalah nasihat dan peringatan Shahrizal. Itulah yang betul. Terima dengan hati yang lembut dan rendah diri. Salah satu sifat yang amat dipuji Allah Ta'ala ialah bambanya merendah diri kepada para nabinya; lebih-lebih lagi terhadap Rasulullah s.a.w. Boleh kritik saya atau sesiapa saja yang setaraf dengan saya, tetapi bukan tokoh-tokoh yang kita hormati kerana ilmunya; apatah lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya terhadap Nabi s.a.w. yang kita panggil Nabi Junjungan. Shahrizal, adakah Aidil perlu bertaubat?

Aidil Khalid said...

Tuan Affandi yang saya hormati,

Janganlah hanya disebabkan saya tidak menerima pendekatan Persuratan Baru makanya saya dituduh bukan-bukan. Mohon ditunjukkan bilakah waktunya saya "mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya terhadap Nabi s.a.w." (Nauzubillah) Mohon juga ditunjukkan bilakah waktunya saya mengkritik "tokoh-tokoh yang kita hormati kerana ilmunya".

Tuan Affandi, saya menghormati tuan sebagai pengarang dan kritikus mapan. Saya mohon janganlah difitnahkan saya hanya kerana saya tidak bersetuju dengan beberapa pandangan tuan.

Salam.

Mohd Affandi Hassan said...

Aidil,

Saya rujuk para akhir respon anda terhadap Shahrizal. Bacalah betul-betul, baca dengan perasaan hormat kepada ilmu. Shahrizal telah bermurah hati membetulkan persepsi anda yang salah. Terimalah dengan rendah hati. Tidak ada fitnah di mana-mana, dan tidak ada sangkut paut sama sekali dengan sikap anda terhadap PB. Baca dengan hati yang lembut respon Shahrizal yang ikhlas; dan baca dengan jujur sejernih air mata ibu anda yang mendoakan anda para akhir jawapan anda, nescaya anda akan faham peringatan saya yang anda keruhkan dengan anggapan anda yang didorong oleh rasa ujub anda.

Aidil Khalid said...

Bahawa kemanusiaan memang lemah dan selalu membuat kelalaian itu adalah satu hakikat; dan bahawa Tuhan itu selalu maha pemurah memberi rahmat dan pengampunan juga adalah satu hakikat.

Di manakah salahnya saranan membaca Salina dalam kesedaran tersebut?

Mohd Shahrizal Nasir said...

Assalamualaikum Saudara Aidil,


Saya rasa terkejut apabila membaca komen balas Saudara terhadap komen saya. Saya tiada niat sama sekali untuk menfitnah saudara. Sebaliknya saya ingin menegur perbuatan saudara, yang amat merbahaya, lebih-lebih lagi dalam ruangan maya ini.

Sebenarnya, persoalan-persoalan yang saya timbulkan dalam komentar saya (seperti di atas), adalah dengan tujuan untuk membuat teguran tentang benda yang amat “simple” (mudah difahami), yang sebenarnya tiada kaitan dengan PB secara langsung. Ia berkaitan dengan perbuatan Saudara yang mengaitkan hadith (sebagai hujah) dalam perbincangan Saudara, namun ia tidak menepati konteks perbincangan. Dengan kata lain, Saudara telah SALAH memahami dan menggunakan hadith pada konteks nya yang sebenar.

Sebab itu, saya minta Saudara perjelaskan sebab musabab, mengapa hadith tersebut dikaitkan dalam perbincangan Saudara tentang novel tersebut?

Seterusnya, saya ingin menegur, perbuatan Saudara yang cuba mengaitkan hadith tersebut, dan tidak pula menjelaskannya. Ini bahaya! Kerana khalayak tidak dapat membaca maksud yang Saudara kehendaki. Inilah masalahnya bila ayat al-Qur’an dan hadith dikaitkan/dimanfaatkan dalam sesuatu perbincangan, tanpa huraian. Sebab itu saya katakan, bahawa:

“Persoalan-persoalan ini timbul dalam fikiran saya, kerana Saudara tidak memberi penjelasan mengenainya, hanya sekadar "memapar" dan "mengait" kannya dalam perbincangan ini. Saya mohon dijelaskan perkara ini.”

Saya ulangi sekali lagi (agar tak disalah-ertikan), bahawa saya ingin membuat teguran ikhlas kepada Saudara Aidil, apabila Saudara Aidil telah melakukan 2 perkara ini:

1. Mengaitkan hadith dalam perbincangan, namun tidak memberi penjelasan lanjut mengenainya. Lantas mengundang seribu satu persoalan kepada pembaca.

2. Hadith tersebut diambil tanpa memahami konteks sebenar hadith tersebut. Penzina/pelacur bukan isunya dalam hadith tersebut, sebaliknya rahmat Allah yang maha luas adalah isu yang menjadi perkara dasar dalam hadith tersebut.

Sebab itu, saya simpulkan komen saya dengan ayat-ayat ini:

“Setiap apa yang kita tulis, maka kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan kita itu. Jangan sekali-kali menyumbat ayat-ayat al-Qur'an mahu pun hadith mengikut pemahaman kita, kerana ia bakal mengundang bencana buat khalayak pembaca dan juga pelakunya.”

Mohd Shahrizal Nasir said...

Sambungan:


Ramai dalam kalangan kita, yang tidak cermat dalam memanfaatkan ayat al-Qur’an dan hadith. Ayat al-Qur’an dan hadith bukan hanya difahami melalui terjemahan. Sebaliknya dalam memahami ayat al-Qur’an, kita perlu tahu sebab turunnya sesuatu ayat al-Qur’an (sabab nuzul al-ayah), dan bagi hadith pula, kita perlu tahu sebab periwayatannya (sabab wurud al-hadith). Dengan mendalami perkara ini, maka tidak akan berlaku di mana manusia memanfaatkan ayat al-Qur’an dan hadith mengikut selera sendiri, dan bukan pada konteks yang betul. Ini yang saya sebut, amat bahaya.

Saya telah jumpa ramai orang, apabila diutarakan kemungkinan-kemungkinan (persoalan) yang bakal timbul, hasil daripada perbuatannya, maka orang yang cuba memperbetulkan perkara itu dikira sebagai telah menfitnah, berprasangka buruk, prejudis, menghukum dan sebagainya.

Kalau diamati, inilah masalah yang saya bimbangkan apabila kita kata orang duk fitnah, prejudis, menghukum kita secara tidak adil dan sebagainya. Tetapi kesemua ini berlaku disebabkan kita sendiri yang membuka ruang seluas-luasnya untuk kita diperlakukan sedemikian.

Saya beri contoh (harap jangan salah faham kerana contoh ini berkaitan zina juga), apabila seseorang perempuan yang tidak menutup aurat dan berpakaian seksi serta perlakuannya yang tidak beradab, maka timbul fitnah, mengatakan si perempuan ini telah melakukan zina (padahal dia tidak melakukan perkara itu). Maka semestinya si perempuan tadi akan mempertahankan dirinya yang tidak bersalah itu, dan mengatakan bahawa dia telah difitnah. Namun hakikatnya, ruang fitnah itu telah dibuka seluas-luasnya oleh si perempuan tadi.

Samalah kesnya dalam hal ini, kita sering katakan kita telah dihukum, kita difitnah, kita dianiaya, padahal kita yang membuka ruang untuk keadaan sedemikian berlaku ke atas kita.

Oleh itu, kita kenalah lebih berhati-hati, dan tidak sepatutnya berkata:

“Kerana saya tahu bahawa saya tidak ada autoriti untuk membahaskan hadislah makanya saya SEKADAR menimbulkan persoalan dan pertanyaan serta TIDAK MENURUNKAN SEBARANG PANDANGAN/PERBAHASAN MENGENAINYA.”

Hal ini bukan boleh dibuat ala kadar, sekadar diturunkan, kerana ia bakal menjemput pembaca ke lembah kesesatan. Tambahan pula ia diturunkan pada konteks yang salah.

Inilah sebenarnya isi utama yang hendak saya sampaikan dalam komentar pertama saya itu.

Saudara Aidil, yang benar itu tetap benar, dan yang salah itu tetap salah. Tidak boleh dicampur-adukkan.

Saudara Aidil, tidak semua perkara, kita ada pilihan sama ada untuk bersetuju atau tidak, kerana ada perkara yang sama ada kita setuju atau tidak, kita katakana ia logik atau pun tidak, kita kata suka atau benci, kita tetap perlu menerimanya.

Saudara Aidil, saya rasa kesemua komentar dalam entri Saudara ini adalah dengan niat baik untuk memperbetulkan keadaan, menjernihkan yang keruh, memurnikan yang keliru dan celaru. Kita semua harus positif, baru kita temui hakikatnya.


Tuan Hj. Affandi,

Untuk soalan Tn. Hj. kepada saya itu, saya teringat sebuah hadith Rasulullah SAW:


كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيرُ الخَطََّائِينَ التَّوَّابُونَ.

Maksudnya: “Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat.” (Hadis riwat Ahmad, al-Tirmidzi dan Ibn Majah)


Wa Allahu ‘alam.

Aidil Khalid said...

Pendirian saya mudah: kalau sdr masih terus menerus mahu menarik konklusi yang bukan-bukan terhadap komen simple saya, maka silakan saja. Saya sudah menerangkan maksud saya, dan sekiranya sdr tak mahu menerima, maka saya tak boleh berbuat apa-apa.

Begitu juga buat para pendokong PB, kalau masih mahu terus menerus menghukum para sasterawan dan karya mereka dengan satu "kayu ukur" itu sahaja, maka silakan saja. Hanyasanya saya ingin menghindar diri dari berbuat demikian.

Sekian, wassalam.

*(Saya tidak akan memberikan sebarang komen balas selepas ini -- ada banyak perkara yang lebih bermanfaat untuk dilakukan)

Mohd Shahrizal Nasir said...

Assalamualaikum Saudara Aidil,

Berdasarkan komen terakhir Saudara ini, mungkin boleh saya katakan seperti di bawah ini. (walaupun mungkin Saudara tidak akan membacanya, dek kerana kesibukan Saudara untuk melakukan perkara yang "lebih" bermanfaat. Namun saya harap ia memberi manfaat kepada pembaca setia blog Saudara atau sesiapa sahaja yang mengikuti perbincangan ini).

Berhati-hatilah dalam setiap kata-kata Saudara, meskipun dalam coretan Saudara di blog Saudara ini. Tanpa berhati-hati, saya khuatir Saudara telah menyesatkan orang lain. Setiap apa yang kita sebut/tulis semuanya akan dihitung, meskipun sekecil zarah. Firman Allah SWT dalam Surah Qaf, ayat 18:

"Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya)."

Jika kita tidak tahu atau belum pasti, janganlah diturunkan dahulu, kerana ia bakal mengundang seribu satu persoalan. Lebih buruk, apabila persoalan-persoalan itu membawa kita dan khalayak pembaca ke dalam daerah kesesatan. Moga kita dijauhkan daripada perkara ini.

Saya anggap perbincangan ini dari sudut positif. Semoga Allah terus memberi hidayahnya kepada sesiapa yang mencarinya.

Allahu a'lam.

Anonymous said...

Sebenarnya inilah kebiadaban yang sangat nyata. Orang yang jahil dan tidak mengerti apa yang diperkatakannya, menghukum yang tindakan orang yang mengerti sebagai "tidak beradab" dan dengan angkuh pula menegakkan kejahilannya.

Saya teringat SM Zakir dalam blognya pernah menuduh penyokong PB sebagai "firaun" kerana menganggap diri mereka saja yang betul. Wahai Zakir, nampaknya produk MPR seperti Aidil juga hanya menganggap dirinya saja yang betul dan tidak mahu menerima kebenaran.

Semoga Allah swt merahmati kita semua.

saat omar said...

satu diskusi yg menarik. :)

saya cadangkan kalau boleh dibukukan artikel ini beserta komen-komennya sekali

fadz said...

wow!

Aidil.. saya tak tahu yang awak telah melalui antara debat terhebat dekad ini..

wow!

(berlari sujud syukur)..

Anonymous said...

Saya seorang pelajar..sy membaca n0vel salina..ya,sy akui kehebatannya..siapa yg membaca trutama g0l0ngan muda mcm sy ni pasti rasa..w0w,hbt..dr segi nilai kemanusian yg di unjurkan dalam n0vel ni..tetapi pada masa yg sama n0vel ni b0leh mempengaruhi pembaca..adakah dengan kehidupan yg susah dan miskin kita b0leh menjadi pelacur??tiada duit kita b0leh mencuri??ini sangat bahaya..kerana matlamat tidak menghalalkan cara..islam mengajar ilmu yg manfaat..0leh itu, PB harus ddukung agar dapat kembalikan kegemilangan karya unsur islamik tika era Hamzah Fansuri..kerana sastera kita sekarang ini masih dpengaruhi dengan agenda barat.sekian,pandangan daripada sy yang masih belajar..salam.

Icha Maisyarah said...

Saudara, Aidil.

Salam beserta doa untuk saudara seiman.
Ya Allah... Lembutkanlah hati-hati kami yang keras dan mati, yang tidak mahu menerima hakikat dan nasihat. Lembutkan lah kalbu kami yang membatu lagi kukuh dalam mempertahankan yang tidak utuh...
Kita sama manusia yang tidak sempurna, tapi berusaha untuk menuju arah yang lebih cerah. Maka, wahai saudara seiman, terimalah nasehat dengan kelembutan hati, terimalah nasehat dan jangan berkukuh hati dalam kebatilan.
Semoga kita semua selalu diberi hidayah-Nya untuk menuju kebenaran.

  © Blogger template 'Morning Drink' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP