Buku

Audi Alteram Partem (2015)
Harga: RM30/-
Jumlah halaman: 267"Cerpen Aidil Khalid ... membawa kelainan ... membijaksanakan pembaca dengan mengutarakan suatu pemikiran baru ... mempunyai elemen humor ... [dan] juga mengkritik adat Melayu."
~Laporan Hadiah Sastera Perdana Melaysia 2010/2011 bagi cerpen Taaruf dalam kategori cerpen eceran


No comments:

  © Blogger template 'Morning Drink' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP